petiscos de historia

1950
25/07/1950
Nace Galaxia

25/07/1950 - Nace a Editorial Galaxia

Coñece a nosa historia

1951
Antífona da cantiga 1º libro

Antífona da cantiga, de Ramón Cabanillas, foi o primeiro volume publicado pola editorial. Simbolicamente representaba unha conexión coas Irmandades da Fala, a Xeración Nós e en xeral coas figuras do Rexurdimento de comezos do século XX. Mais a publicación tiña ambicións que ían alén diso: foi un xeito de recuperar a relevancia histórica e cultural da lingua galega na creación e divulgación do pensamento.

Nacen os Cadernos Grial

En 1951 Galaxia publica o primeiro número da Colección Grial titulado Presencia de Galicia. Seguiríanlle Pintura actual en Galicia, Presencia de Curros y Doña Emilia e Aspectos económicos y jurídicos de Galicia.

A Colección Grial cesou tan só un ano despois de saír ó mercado, en 1952, por mor das actuacións de Juan Aparicio (Director Xeral de Prensa durante o franquismo) quen xa publicara con anterioridade un duro artigo contra os cadernos a raíz do ensaio breve de Ramón Piñeiro, Siñificado metafísico da saudade (Colección Grial, nº 1)

1958
Nace a Revista de Economía de Galicia

En 1958 publícase o primeiro número da Revista de Economía de Galicia baixo a dirección de Xaime Isla Couto. O proxecto do Grupo Galaxia organizábase en tres grandes bloques: político, cultural e económico. A Revista de Economía de Galicia foi fundamental para completar o proxecto político-cultural que fora herdado das xeracións anteriores. Representa, sen dúbida, unha fotografía detallada da realidade socoeconómica galega durante os 10 anos que se mantivo a publicación.

1963
Nace Grial

No ano 1963, grazas á promulgación da Lei de prensa e imprenta (e malia enfrontarse aínda á ameaza dos expedientes administrativos e xudiciais) Grial comeza o seu percorrido como unha revista trimestral de cultura en lingua galega que se nutre de colaboracións voluntarias de profesionais de diferentes contextos. Nos seus 60 anos de vida, dende os tempos da dirección de Ramón Piñeiro e Francisco Fernández del Riego, chega sempre a tempo ós subscritores grazas ó traballo do equipo editorial de Galaxia.

Nace a Fundación Penzol

Tamén neste ano nace a Fundación Penzol para servir de centro de estudos e documentación especializado en lingua e literatura galegas. Os primeiros fondos da fundación débenselle agradecer a Fermín Fernández Penzol-Labandera, quen acumulara durante 40 anos diferentes publicacións en formatos moi diversos pero cunha temática común: a lingua e a historia de Galicia.

1986
1986, Das cousas de Ramón Lamote

Das cousas de Ramón Lamote, Francisco Martín Iglesias

IX Premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil

1979
1979 Fundación Otero Pedrayo

En 1979 créase a Fundación Otero Pedrayo

1987
1987 Fundación Isla Couto

En 1987 créase a Fundación Isla Couto

1992
Os misterios de Mr d'Allier

Os misterios de Monsieur D'Allier, Salvador García Bodaño

XVII Premio da Crítica de Narrativa Galega

1993
1993 Ritos de auga

Ritos de auga, Xosé Manuel Vélez

II Premio Martín Códax de poesía

1997
1997 Xeografía do medo

Xeografía do medo, Francisco Duarte Mangas

I Premio Eixo Atlántico de Narrativa

March 30
Ningún camiño

Ningún camiño, Román Raña

VI Premio Martín Códax de poesía

1998
March 30
1998 Alén da desventura

Alén da desventura, Xavier Alcalá

XVIII Premio Blanco Amor

March 30
Premio Irmandade do libro

Outórgaselle a Galaxia un galardón na VIII Edición dos Premios Irmandade do Libro en Santiago de Compostela

March 30
Animalia

Animalia, Antón Riveiro Coello

V Premio Café Dublín

March 30
Setembro

Setembro, Marta Dacosta

VII Premio Martín Códax de poesía

March 30
Os saberes tradicionais dos galegos

Os saberes tradicionais dos galegos, Xosé Antonio Fidalgo Santamariña

Premio Taboada Chivite

1999
March 30
1999 Silencio no corazón

Silencio no corazón, Jaume Cela

I Premio Abril de Narrativa

March 30
Voz do ano 1999

A Editorial Galaxia recibe o premio á voz do ano 1999 (de cultura)

March 30
X Premio San Martiño

O día 27 de novembro Galaxia recibe o X Premio San Martiño de Normalización Lingüística na categoría "Galicia enteira"

March 30
Medlla de ouro de Belas artes

Galaxia recibe a Medalla de ouro de Belas Artes 1999 pola súa difusión da cultura galega

2000
March 30
2000 Camiños sen fin

Camiños sen fin, Pablo Antón Marín Estrada

II Premio Abril de Narrativa para a Mocidade

March 30
As rulas de Bakunin

As rulas de Bakunin, Antón Riveiro Coello

XI Premio de Narrativa García Barros

March 30
Homónima

Homónima, Antón Riveiro Coello

V Premio Álvaro Cunqueiro de Narrativa

March 30
Libra

Libra, Gonzalo Navaza

VIII Premio Martín Códax de poesía

March 30
GALAXIA Vigués distinguido

En abril Editorial Galaxia recibe a distinción de Vigués distinguido do ano 2000 así como a medalla de ouro da cidade de Vigo

2001
2001 A submisión das masas

A submisión das masas. Do poder do progreso ó progreso do poder, Basilio Lourenço Fondevila

I Premio Ramón Piñeiro de Ensaio e Investigación

March 30
Manual de instrucións para querer a Irene

Manual de instruccións para querer a Irene, Carlos Mosteiro

III Premio abril de Narrativa para a Mocidade

March 30
Recoñecemento do concello de Ferrol

En marzo de 2001 o Concello de Ferrol outorga un galardón a Editorial Galaxia en recoñecemento polo medio século de traballo ao servizo da cultura galega

March 30
Trofeo Galeguidade

Tamén en marzo, Editorial Galaxia recibe o trofeo GALEGUIDADE da Enxebre Orde da Vieira na categoría de Medios de Comunicación

March 30
A historia escríbese de noite

A historia escríbese de noite, Bieito Iglesias

XII Premio de Narrativa García Barros

March 30
A casiña azul

A casiña azul, Sandra Comino

XXI Premio Iberoamericano de novela

2002
March 30
2002 O embrión

O embrión, Antón Risco

II Premio de novela Liceo Rubia Barcia do Concello de Ferrol

March 30
Tempo e vinganza

Tempo e vinganza, Anxo Rei Ballesteros

II Premio Ramón Piñeiro de Ensaio e Investigación

March 30
O armiño dorme

O armiño dorme, Xosé A. Neira Cruz

IV Premio Raíña Lupa

March 30
As voces da noticia

As voces da noticia, Xosé Monteagudo

XXII Premio Blanco Amor

March 30
I certame Manuel Murguía

En xuño celebrouse o certame de narracións breves Manuel Murguía, premios outorgados pola Concellería de cultura do Concello de Arteixo 

O acto de celebración dos premios serviu para presentar Paisaxes con palabras, libro editado por Galaxia que recompila os textos gañadores do certame durante os 10 anos de celebración do mesmo. 

March 30
Un tranvía cara a SP

Un tranvía cara a SP, Unai Elorriaga

Premio Nacional de Literatura

March 30
Un nicho para Marilyn

Un nicho para Marilyn, Miguel Anxo Fernández

XIII Premio de Narrativa García Barros

March 30
Nun lugar chamado Guerra

Nun lugar chamado guerra, Jordi sierra i Fabra

IV Premio Abril

2003
March 30
2003 A terra quere pobo

A terra quere pobo, Xosé Luís Barreiro Rivas

II Premio Ramón Piñeiro de Ensaio e Investigación

March 30
A vida que nos mata

A vida que nos mata, Xabier López López

XIV Premio de Novela García Barros

March 30
O guerreiro branco

O guerreiro branco, Joanes Urkixo

V Premo Abril

March 30
A Bela Otero, pioneira do cine

A Bela Otero, pioneira do cine, Miguel Anxo Fernández

V Premio Chano Piñeiro

March 30
premio "o penedo"

En outubro a Editorial Galaxia recibe, en Barcelona, o premio "o penedo" pola súa exemplar traxectoria a prol da Cultura Galega

March 30
A etapa portuguesa de Colón

A etapa portuguesa de Colón e a súa viaxe ultra Tile, Xoán Bernárdez Vilar

VI Premio Chivite

2004
March 30
2004 Outro idioma é posible

Outro idioma é posible. Na procura dunha lingua para a humanidade, Teresa Moure

IV Premio Ramón Piñeiro de Ensaio e Investigación

March 30
Orixe

Orixe, Séchu Sende

XXIV Premio de Novela Longa Branco Amor

March 30
Unha viaxe no ford t

Unha viaxe no Ford T, Xerardo Agrafoxo

XV premio de Narrativa García Barros

March 30
Tonecho de Rebordechao

Tonecho de Rebordechao, Breogán Riveiro Vázquez

V Premio Raíña Lupa

2005
March 30
2005 Spam

Spam, Francisco castro

XXIV Premio Blanco Amor

March 30
Dentro da illa

Dentro da illa, Dolores Ruíz

XXV Premio de Novela Longa Blanco Amor

March 30
Cabaret Voltaire

Cabaret Voltaire, Jaureguizar

XVI Premio de Narrativa García Barros

March 30
Xuntos e máis nada

Xuntos e máis nadaAnna Gavalda

IV Premio de Novela Europea Casino de Santiago

March 30
O suxeito posmoderno

O suxeito posmoderno, Rebeca Baceiredo

V Premio Ramón Piñeiro de Ensaio e Investigación

2006
March 30
2006 Se algún día esta muller morta

Se algún día esta muller mortaMiguel Sande

I Premio de Narrativa Breve Repsol YPF

March 30
Mentres a herba medra

Mentres a herba medra, Xesús Rábade Paredes

XXV Premio Blanco Amor

March 30
Lois e Helena buscándose un día de tormenta

Lois e Helena buscándose un día de tormenta, Manuel Veiga

XVII Premio García Barros

March 30
Non me deixes nunca

Non me deixes nunca, Kazuo Ishiguro

V Premio de de Novela Europea Casino de Santiago

March 30
Viaxe a Libunca

Viaxe a Libunca, Antonio Yáñez

VI Premio Raíña Lupa

March 30
Nas catacumbas

Nas catacumbas, Xavier Alcalá

XXXIX Premios da Crítica Galicia de creación literaria

March 30
A palabra das fillas de Eva

A palabra das fillas de Eva, Teresa Moure

XXIX Premios da Crítica Galicia de Ensaio e Pensamento

March 30
Psicopatoloxía do retorno

Psicopatoloxía do retorno, Alexandre García Caballero e Ramón Area Carracedo

VI Premio Ramón Piñeiro de Ensaio e Ivestigación

2007
2007 así nacen as baleas

Así nacen as baleas, Anxos Sumai

II Premio de Narrativa Breve Repsol YPF

March 30
Memoria de cidades sen luz

Memoria de cidades sen luz, Inma López Silva

XXVI Premio Blanco Amor

March 30
As palabras da néboa

As palabras da néboa, Francisco Castro

XVIII Premio García Barros

March 30
A choiva do mundo

A choiva do mundo, Xosé M. Pacho Blanco

XIX Premio Torrente Ballester de Narrativa en Lingua Galega

March 30
Paisaxe e nación

Paisaxe e nación: A creación discursiva do territorio, María López Sández

VII Premio Ramon Piñeiro de Ensaio e Investigación

March 30
Arte e parte

Arte e parte. Dos patriarcas á arte suicida, Xurxo Borrazás

I Premio Fervenzas literarias ó mellor libro de Ensaio e Investigación

2008
March 30
2008 A verdade como mal menor

A verdade como mal menor, X. L. Martínez Pereiro

III Premio de Narrativa Breve Repsol YPF

March 30
Shakespeare destilado

Shakespeare destilado, Xesús Constela

XIX Premio García Barros

March 30
A rolda nocturna

A rolda nocturna, Sarah Waters

VII Premio Novela Europea Casino de santiago

March 30
Medalla de ouro de Galicia

En xullo de 2008 o goberno galego concédelle a Editorial Galaxia a Medalla de Ouro de Galicia

March 30
Un longo e tortuoso camiño

Un longo e tortuoso camiño. Adaptación, crise e cambio no BNG 1971-2009, Xosé Ramón Quintana Garrido

VIII Premio Ramon Piñeiro de Ensaio e Investigación

March 30
Das novas cousas de Ramón Lamote

Das novas cousas de Ramón Lamote, Paco Martín

II Premio fervenzas Literarias ó mellor libro infantil

2009
March 30
2009 Domingos de calcetíns brancos

Domingos de calcetíns brancos. Retrato do cambio social na xeración de 1950, Manuel Pérez Rúa

IX Premio Ramón Piñeiro de Ensaio e Investigación

March 30
Un tipo listo

Un tipo listo, Xosé Monteagudo

XX Premio García Barros

March 30
Caos calmo

Caos CalmoSandro Veronesi

VIII Premio de Novela Europea Casino de Santiago

March 30
Sidecar

Sidecar, de Alberto Lema

Premio Ánxel Casal ao libro de Ficción do ano 2009

March 30
Memorias dun ninguén

Memorias dun ninguén, Carlos Mella

III Premio Fervenzas Literarias de Ensaio e Investigación

March 30
Chamádeme Simbad

Chamádeme Simbad, Francisco Castro

III Premio Fervenzas Literarias de Literatura Infantil

2010
March 30
2010 O imposible de desatar

O imposible de desatar, Iván García Campos

XXIX Premio Blanco Amor

March 30
A desaparición de Esme Lennox

A desaparición de Esme Lennox, Maggie O'Farrell

VIII Premio Novela Europea Casino de Santiago

March 30
Premio cultura galega

Editorial Galaxia recibe da Xunta de Galicia o Premio Cultura Galega 2010 á Promoción Cultural en Galicia

March 30
Os fíos

Os fíos, Xurxo Sierra Veloso

Premio de Narrativa Breve Repsol YPF

March 30
Obediencia

Obediencia, Antón Lopo

XXI Premio García Barros

March 30
A arte do imposible

A arte do imposible, Ramón Máiz

X Premio Ramón Piñeiro de Ensaio e Investigación

March 30
Premios EGANET

Galaxia recibe dous premios EGANET (Empresas Galega adicadas a Internet e ás novas Tecnoloxías) en 2010: o Premio Global á Mobilidade e o Premio ó Software Multimedia ou Web

March 30
Estremas

Estremas, Ana Romaní

IV Premios Fervenzas Literarias ó mellor libro de poesía

2011
March 30
2011 Laura no deserto

Laura no deserto, Antón Riveiro Coello

XXXVI Premio Da Crítica de Narrativa Galega

March 30
As fiandeiras

As fiandeiras, Antonio Piñeiro

XXII Premio García Barros

March 30
Xa me tardan estes magos

Xa me tardan estes magos, Mamá Cabra

Recibe o premio Neira Vilas de Literatura Infantil e Xuvenil 2011

 

March 30
Area fai seis

Area fai seis, Araceli Gonda

Recibe, na II edición dos premios Mestre Mateo, o recoñecemento como mellor obra interactiva.

 

March 30
Microbios e outros paquidermos

Microbios e outros paquidermos, Fernando Díaz-Castroverde

V Premio de Narativa Breve Repsol YPF

March 30
Queer-emos un mundo novo

Queer-emos un mundo novo. Sobre cápsulas, xéneros e falsas clasificacións, Teresa Moure

XI Premio ramón Piñeiro de Ensaio e Investigación

March 30
O libro negro

O libro negro, Orhan Pamuk.

Tradución de María Alonso Seisdedos

IV Premio Fervenzas Literarias á mellor tradución para público adulto

March 30
Premio Bardos

Editorial Galaxia recibe o premio Bardos polo seu labor de promoción cultural

2012
March 30
2012 Laura no deserto

Laura no deserto, Antón Riveiro Coello

Premio de Narrativa da AELG e IX Premio Frei Martín Sarmiento na 6ª categoría (BACH e adultos)

March 30
Hora zulú

Hora Zulú, Santiago Lopo

XXIII Premio García Barros

March 30
A cea

A cea, Herman Koch

IX Premio novela Europea Casino de Santiago

March 30
Premio Vigueses na Onda

Onda Cero entrega a Editorial Galaxia o premio "Vigueses na onda 2011" polo seu labor de promoción cultural

March 30
Reo

Reo, Xesús Fraga

IX Premio Raíña Lupa

March 30
A forma das nubes

A forma das nubes, María López Sández

VI Premio de Narrativa Breve Repsol

March 30
Para que nos serve Galiza?

Para que nos serve Galiza?, Xaime Subiela

XII Premio Ramón Piñeiro de Ensaio e Investigación

March 30
XXI Premios Irmandade do Libro

Mitoloxía de Galiza, Vítor Vaqueiro

Premio Irmandade do Libro na modalidade editorial do ano 2011

March 30
Mr Gwyn

Mr Gwyn, Alessandro Baricco

Tradución de Carlos Acevedo

V Premio Fervenzas Literarias á mellor tradución para público adulto

March 30
María Fumaça

María Fumaça, Varios

VI Premio Fervenzas Literarias ó mellor Libro de Literatura Infantil

2013
March 30
2013 Murguía

Murguía, Xosé Barreiro

XXXVI Premio da Crítica Galicia en Investigación

March 30
O corazón da Branca de neve

O corazón da Branca de Neve, Francisco Castro

XIII Premio de Novela por Entregas de La Voz de Galicia

March 30
O derradeiro libro de Emma Olsen

O derradeiro libro de Emma Olsen, Berta Dávila Fernández

VII Premio de Narrativa Breve Repsol

March 30
Premio Fernández Latorre

Editorial Galaxia recibe o Premio Fernández-Latorre outorgado por La Voz de Galicia

March 30
Da natureza de escritores, artistas e vermes

Da natureza de escritores, artistas e vermes. Ensaio sobre o pracer nin duálogo con Karl Marx, José Mª Durán Medraño

XIII Premio Ramón Piñeiro de Ensaio e Investigación

March 30
A lúa da colleita

A lúa da colleita, Anxos Sumai

XXV Premio de Narrativa García Barros

March 30
Ulises

Ulises, James Joyce

Tradución de Eva Almazán, María Alonso Seisdedos, Xavier Queipo e Antón Vialle

VI Premio Fervenzas Literarias á mellor tradución para público adulto

2014
March 30
2014 Máscaras rotas ara sebastian Nell

Máscaras rotas para Sebastian Nell, Alberto Ramos 

XXV Premio de Novela García Barros

March 30
Reo

Reo, Xesús Fraga

VIII Premio Fervenzas Literarias de Literatura Xuvenil

March 30
Premio AELG

O Ulises, de James Joyce, (traducido por Eva Almazán, María Alonso Seisdedos, Xavier Queipo e Antón Vialle) recibe o premio da AELG á mellor tradución.

March 30
Moito Morro Corporation

Moito Morro Corporation, Sociedade Ilimitada, Carlos Labraña

XV Premio O Facho de teatro infantil

March 30
A diagonal dos tolos

A diagonal dos tolos, Santiago González Lopo

VIII Premio de Narrativa Breve Repsol

March 30
Barthes filósofo

Barthes filósofo, Luís García Soto

XIV Premio Ramón Piñeiro de Ensaio e Investigación

March 30
Premio á mellor editorial (Fervenzas Literarias)

Galaxia recibe o premio Fervenzas Literarias á mellor editorial

 

2015
March 30
2015 Fontán

Fontán, Marcos Calveiro

IX Premio de Narrativa Breve Repsol

March 30
Os Kowa

Os Kowa, Xavier Queipo

XXXIV Premio Blanco Amor

March 30
Premios Irmandade do libro

Xiqui xoque, fiú fiú!, de María Fumaça

XXIV Premios Irmandade do Libro na Modalidade de Libro Infantil e Xuvenil do ano 2014

March 30
Sobrevivindo

Sobrevivindo, Arantza Portabales

XV Premio de Novela por Entregas La Voz de Galicia

March 30
Os elefantes de Sokúrov

Os elefantes de Sokúrov, Antón Riveiro Coello

IX Premio Fervenzas Literarias de Narrativa

March 30
Lourenço, xograr

Lourenço, Xograr, Manuel Portas Fernández

XXVI Premio García Barros

March 30
Estrela... fugaz?

Estrela... fugaz?, Carlos Ignacio Labraña

XVI Premio O facho de Teatro Infantil

March 30
De camiños, viaxeiros e camiñantes

De camiños, viaxeiros e camiñantes, Santiago Lamas e Alonso Mato

XV Premio Ramón Piñeiro de Ensaio e Investigación

March 30
O meu pesadelo favorito

O meu pesadelo favorito, María Solar

IX Premio Fervenzas Literarias de Literatura Infantil

2016
March 30
2016 Blues para moraima

Blues para Moraima, Miguel Anxo Fernández

XXXV Premio Blanco Amor

March 30
Noire Compostela

Noire Compostela, Blanca Riestra

XVI Premio de Novela por Entregas de La Voz de Galicia

March 30
A ferida do vento

A ferida do vento, Antón Riveiro Coello

X Premio Fervenzas Literarias de Narrativa

March 30
A candidata

A candidata, Miguel Sende

XXVII Premio García Barros

March 30
Premio Fervenzas Literarias

Galaxia recibe o premio Fervenzas Literarias á mellor editorial

March 30
Os fíos de infantil

Os fíos de infantil, Ángeles Abelleira Bardanca e Isabel Abelleira Bardanca

XXVI Premio Marta Mata de Pedagoxía

March 30
Mariña, de deusa a santa

Mariña, de deusa a santa, Rafael Quintía Pereira

XVI Premio Ramón Piñeiro de Ensaio e Investigación

March 30
Nordeste

Nordeste, Daniel Asorey Vidal

X Premio de Narrativa Breve Repsol

March 30
Premio Fervenzas Literarias

Galaxia recibe o premio Fervenzas Literarias á mellor editorial

2017
March 30
2017 A vida sinxela de Marcelo Firmamento

A vida sinxela de Marcelo Firmamento, Vanesa Santiago

I Premio Illa Nova

March 30
A senda de Sal

A senda de sal, Francisco Javier Fernández Dávila

XVII Premio de Novela por Entregas de La Voz de Galicia

March 30
Os nenos da varíola

Os nenos da varíola, María Solar

Premio Fervenzas Literarias de Literatura Xuvenil

March 30
Rosalía de Castro

Rosalía de Castro. Cantos de Independencia e liberdade (1837-1836), María Xesús Lama

XI Premio Fervenzas Literarias de Investigación

March 30
O xardineiro dos ingleses

O Xardineiro dos ingleses, Marcos Calveiro

XXVIII Premio García Barros

March 30
A filla do Minotauro

A filla do Minotauro, Marilar Aleixandre

XI Premio Raíña Lupa

March 30
A través do fume

A través do fume, Antonio Piñeiro

XXIX Premio Torrente Ballester de Narrativa en LIngua Galega

March 30
Moito Morro Corporation

Moito Morro Corporation, Sociedade Ilimitada, Carlos Labraña

II Premio Gala do Libro Galego na categoría de Teatro

March 30
O sono das sereas

O sono das sereas, Xosé Antonio Neira Cruz

XI Premio de Narrativa Breve Repsol

March 30
Os nenos da varíola

Os Nenos da Varíola, María Solar

XI Premio Fervenzas Literarias de Literatura Xuvenil

March 30
Premio Fervenzas Literarias

Editorial Galaxia recibe o premio Fervenzas Literarias á mellor Editorial

2018
March 30
2018 Matar o heroe

Matar o Heroe, Adolfo Caamaño Vázquez

I Premio de Novela Vilar Ponte do Concello de Viveiro

March 30
Camiño de paixóns

Camiño de paixóns, Carlos Meixide

I Premio de Novela Camiño de Santiago

March 30
Senlleiras

Senlleiras, Antía Yáñez Rodríguez

II Premio Illa Nova

March 30
Por puntos

Por puntos, Manuel Portas Fernández

XXXVII Premio Blanco Amor

March 30
Os Fantom

Os fantom, Patricia Mallo

I Premio Carlos Mosteiro de Literatura Infanitl

March 30
A ferida do vento

A Ferida do Vento, Antón Riveiro Coello

XIV Premio Frei Martín Sarmiento, 6ª categoría (BACH e adultos)

March 30
As ramonas

As Ramonas, Ana Cabaleiro

XXIX Premio García BarrosXXIX Premio García Barros

March 30
900

900, Xabier López López

XXX Premio Torrente Ballester de Narrativa en Lingua Galega

March 30
Os bicos feridos

Os bicos feridos, Ana R. Figueiredo

I Premio Viadutos de Novela

March 30
XII Premio de Narrativa Breve Repsol
Extraordinario

Extraordinario, Antón Lopo

March 30
XVIII Premio Ramón Piñeiro de Ensaio e Investigación
Os amorodos de Bergman

Os Amorodos de Bergman, Fernando Redondo Neira

2019
March 30
2019 a casa xunto ao volcán

A casa xunto ao volcán, Xosé Ricardo Losada Vicente

II Premio Viadutos

March 30
A noite do lobo

A Noite do Lobo, Abel Tomé Piñeiro

III Premio de Narrativa Illa Nova

March 30
Virtudes (e misterios)

Virtudes (e misterios), Xesús, Fraga

XXXVIII Premio Blanco Amor

March 30
O enigma do baúl pechado

O enigma do baúl pechado, Xosé Antonio Neira Cruz

II Premio Carlos Mosteiro de Literatura Infantil

March 30
Carrusel

Carrusel, Berta Dávila Fernández

XXX Premio García Barros e XIII Premio Fervenzasa Literarias de Narrativa

March 30
Como lágrimas na chuvia

Como lágrimas na chuvia, Jordi Sierra i Fabra

LX Premio Lazarillo da Organización Española para o Libro Infantil e Xuvenil

March 30
Cabalgaremos toda a noite

Cabalgaremos toda a noite, Carlota Gurt Davi

XXII Premio Mercé Rodoreda de cuentos y narraciones

March 30
Unha estrela para Amina

Unha estrela para Amina, Celia Díaz Núñez

XX Premio O Facho de Teatro Infantil

March 30
Diario dun enterro

Diario dun Enterro, Gonzalo Hermo González

XIII Premio de Narrativa Breve Repsol

March 30
Cartografías da narrativa galega contemporánea

Cartografía da Narrativa Galega Contemporánea, Xaquín Núñez Sabarís

XIX Premio Ramón Piñeirod e Ensaio e Investigación

March 30
O paraíso dos inocentes

O Paraíso dos Inocentes, Antón Riveiro Coello

XXI Premio Torrente Ballester de Narrativa en Lingua Galega

March 30
Premio Rosa dos Ventos

Galaxia recibe o premio Rosa dos Ventos do Instituto Arxentino Gallego Santiago Apóstol de Bos Aires, concedido polo alumnado do 5ª curso de bacharelato do instituto bonaerense

2020
March 30
2020 Escenas, imaxes e sons do camiño

Escenas, imaxes e sons do camiño, Jesús Curros Neira

I Premio de Ensaio Camiño de Santiago

March 30
O axolote e outros contos de bestas de auga

O axolote e outros contos de bestas e auga, Lara Dopazo Ruibal

Premio Illa Nova de Narrativa

March 30
As malas mulleres

A malas mulleres, Marilar Aleixandre

XXXIX Premio Blanco Amor

March 30
Anarquistas galegos en América

Anarquistas galegos en América, Bieito Alonso

XLIII Premio da Crítica Galicia de Investigación

March 30
Flores de ferro

Flores de ferro, María Rei Vilas

XXXI Premio García Barros

March 30
Atlas

Atlas, Alba Cid

X Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández

March 30
Deixe a súa mensaxe despois do sinal

Deixe a súa mensaxe despois do sinal, Arantza Portabales

Premio Novela Europea Casino de Santiago (novela galega)

March 30
Xoan, Xoana

Xoán, Xoana, Francisco Castro

XIX Premio Pura-Dora Vázquez de Literatura Infantil e Xuvenil

March 30
Imperios e danzas

Imperios e danzas. as Españas plurais do franquismo, Xosé M. Núñez Seixas

XX Premio Ramón Piñeiro de Ensaio

March 30
Illa decepción

Illa decepción, Berta Dávila Fernádez

XIV Premio de Narrativa Breve Repsol

March 30
O enigma de Santiago

O enigma de Santiago, Xosé Antonio Neira Cruz

XIV Premo Raíña Lupa de literatura infantil e xuvenil

March 30
O rosario e a buguina

O rosario e a buguina, Xosé Ricardo Losa

XXXII Premio Torrente Ballester de narrativa en Lingua Galega

March 30
premio iniciativa bibliográfica

Editorial Galaxia recibe o premio Iniciativa Bibliográfica outorgado na Gala do Libro Galego

2021
March 30
2021 Cruzados polo camiño
March 30
Virtudes e misterios

Virtudes (e misterios), Xesús Fraga

LXXVIII Premio Nacional dee Narrativa e XLIV Premio da Crítica Galicia de Creación

March 30
Aquí comeza o mar

Aquí comeza o mar, Blanca Riestra

XL Premio Blanco Amor

March 30
Por mor de cinco pizzas aos catro queixos

Por mor de cinco pizzas aos catro queixos, Xosé Antonio Neira Cruz

IV Premio Carlos Mosteiro de Literatura Infantil

March 30
castelao. Construtor da nación

Castelao. Construtor da nación, Tomo II, Miguel Anxo Seixas

XLIV Premio da Crítica Galicia en Invstigación

March 30
Eva a carteira espacial

Eva a carteira espacial, Gloria Gómez Pavía

I Premio Alberte Quiñoi de Album Ilustrado

March 30
Pazo de inverno

Pazo de inverno, Alberto Lema Suárez

XXXII Premio García Barros

March 30
Maternidades vrtuosas

Maternidades virtuosas. Unha crítica aos modelos profesionais de crianza, María do Cebreiro Rábade Vilar

XXI Premio Ramón Piñeiro de Ensaio e Investigación

March 30
Antese

Antese, Arancha Nogueira

XIII Premio Victoriano Taibo

March 30
Cornucopia

Cornucopia, Raúl M. Santos

XXXIII Premio Torrente Ballester de Narrativa en Lingua Galega

March 30
Oito días sen Eva Cortés

Oito días sen Eva Cortés, Sara Vila Alonso

V Premio Illa Nova

March 30
Eternity

Eternity, Xosé Monteagudo Folgar

XV Premio de Narrativa Breve Repsol

March 30
Beleza Vermella

Beleza vermella, Arantza Portabales

XVII Premio Frei Martín Sarmiento 6ª categoría

2022
March 30
2022 Hotel Carioca

Hotel Carioca, Antón Riveiro Coello

I Premio Álvaro Cunqueiro de Novela

March 30
A agonía das folerpas

A agonía das folerpas, Óscar Reboiras Loureiro

II Premio de Novela Galicia Rural

March 30
As filloas de Manola

As filloas de Manola, Ramiro J. Peralta Torres

II Premio Alberte Quiñoi de Álbum Ilustrado

March 30
As malas mulleres

As malas mulleres, Marilar Aleixandre

Premio Nacional de Narrativa

March 30
Illas remotas

Illas Remotas, Ignacio Vidal Portabales

XXXIII Premio garcía Barros

March 30
Teño un volcán dentro

Teño un volcán dentro, María Canosa Blanco

V Premio Carlos Mosteiro

March 30
A malferida

A malferida, Irene Rega Jul

V Premio Illa nova

March 30
Os corpos dos Romanov

Os corpos dos Romanov, Alberto Ramos

XVI Premio de Narrativa Breve Repsol

March 30
A mística da feminidade en Mad Men

A mística da feminidade en Mad Men, Xosé Antón Cascudo

XXII Premio Ramón Piñeiro de Ensaio e Investigación

March 30
Como lágrimas na chuvia

Como lágrimas na chuvia, Jordi Sierra i Fabra

XVII Premio Frei Martín Sarmiento, 5ª categoría (3º e 4º ESO)

2023
March 30
2023 Maruchi e o gancho

Maruchi e o gancho, Laura Cid Rascado

III Premio Alberte Quiñoi de Album Ilustrado

March 30
Contra o reloxo

Contra o reloxo, Carlos Labraña

XIX Premio Frei Martín Sarmiento, 2ª categoría (3º e 4º de primaria)

March 30
Nos días encantados de agosto

Nos días encantados de agosto. Unha biografía de José Gil, Manolo González

XXXVIII Premio Antón Losada Diéguez ó mellor libro de Ensaio e Investigación

March 30
Xeración (breve tratado de males inespecíficos)

Xeración (breve tratado de males inespecíficos), Javier Rodríguez González

XIV Premio Victoriano Taibo

Sede central

Lendo contigo dende 1950

Loxística