A Fundación Penzol

A Fundación Penzol constituíuse notarialmente o 7 de abril de 1963 e inaugurou as súas instalacións, en Vigo, o 5 de maio do mesmo ano, co obxectivo de dotar a Galicia dun centro de estudos e documentación especializado en lingua e literatura galega.

Os seus primeiros fondos proceden do mecenado do bibliófilo Fermín Fernández Penzol-Labandera, que, durante máis de corenta anos, reuniu os máis variados folletos, libros, documentos, periódicos e revistas, cartas e material manuscrito referente á lingua e á historia de Galicia.

Previamente á constitución da Fundación, en setembro de 1957, fixera entrega simbólica, en Vigo, dos seus valiosos fondos a Galaxia, á que confiou o depósito e a súa custodia e administración.

Na actualidade dispón dunhas amplas instalacións na Casa da Cultura de Vigo, froito dun convenio de colaboración co Concello desa cidade. O seu director ata 2010 foi o escritor e fundador de Galaxia, Francisco Fernández del Riego. A partir dese ano, asumiu a dirección, ata mediados de 2021, Francisco Domínguez, momento en que o substituíu o actual director, Xosé Manuel Soutullo.

O Padroado

A actual composición do Padroado é como segue:

  • Presidente: Manuel Puga Pereira
  • Vicepresidente Primeiro: Antón Vidal Andión
  • Vicepresidente Segundo: Xulio Souto Jiménez
  • Secretaria: María Dolores Villanueva Gesteira
  • Director: Xosé Manuel Soutullo España
  • Vocais: Xulián Parga Rodríguez; Xoán Bernárdez Vilar; María Dolores Cabrera Iglesias, Francisco Díaz-Fierros Viqueira, Xosé Francisco Domínguez Martínez, Pedro López Gómez, Manuel Meijide Vecino; Henrique Monteagudo Romero, Silvestre Gomez Xurxo, Xavier Martínez Cobas, María del Carmen Pérez Pais, Xosé Manuel Dasilva Fernández, Marcelino Agís Villaverde, Inmaculada Valeije Álvarez, Concello de Vigo (representado por Abel Caballero Álvarez); Consello da Cultura Galega (representado por Rosario Álvarez Blanco); Real Academia Galega (representada por Xesús Alonso Montero).
Descubre todo o que hai detrás desta fundación e da súa historia.