Organización

e

Administración

O Consello de Administración

Editorial Galaxia está constituída como Sociedade Anónima, cun accionariado moi diverso, cuxa maioría corresponde á Fundación Penzol (46,34 %) e á Fundación Isla Couto (29,40 %). Estatutariamente declárase comprometida co rexurdimento e modernización da lingua e da cultura de Galicia e non reparte beneficios entre os seus accionistas.

O actual Consello de Administración ten a seguinte composición:

 • Presidente: Antón Vidal Andión
 • Vicepresidente primeiro: Manuel Puga Pereira
 • Vicepresidente segundo: Manuel Meixide Vecino
 • Conselleiro Delegado: Francisco Xavier Martínez Cobas
 • Secretaria: Inmaculada Valeije Álvarez
 • Vogais: Xavier Alcalá Navarro, Patricia Arias Chachero, Ramón Barral Andrade, Håkan Olof Casares Berg, Xosé Francisco Domínguez Martínez, Raquel Gómez Fuentes, Silvestre Gómez Xurxo, Xulián Parga Rodríguez, Xoán Luis Saco Cid, Xosé Manuel Soutullo, Dolores Vilavedra Fernández.

A presidencia

Na presidencia do Consello de Administración de Galaxia sucedéronse dende a súa fundación intelectuais da significación de Ramón Otero Pedrayo (1950-1976), Domingo García-Sabell (1976-1980), Marino Dónega (1980-1996), Xaime Isla Couto (1996-2012), Benxamín Casal (2012-2013) e, actualmente, Antón Vidal Andión.

Organización interna

O actual equipo editorial ten a seguinte composición:

 • Director Xeral: Xosé Manuel Soutullo
 • Adxunta á dirección e xefa económica: Mabel Montaña
 • Director de Produción: Xesús Domínguez Dono
 • Director de Edicións: Marcos Calveiro
 • Dpto. de Dereitos de Autor: Alba Gil
 • Responsable de Comunicación e Novos Proxectos: Sara Valcárcel
 • Administración: Loli Vicente, Marta dos Santos
 • Dpto. de Deseño: Hayat Husein
 • Maquetación: Alba Pernas, Hayat Husein
 • Almacén: Miguel Cabaleiro, Pichi Suárez
 • Equipo Comercial: Eva López, Arturo Ponte
 • Dpto. de innovación: Alba Gil

De esquerda a dereita: Dolores Vilavedra Fernández, Raquel Gómez Fuentes, Patricia Arias Chachero, Silvestre Gómez Xurxo, Manuel Puga Pereira, Xosé Manuel Soutullo, Antón Vidal Andión, Inmaculada Valeije Álvarez, Ramón Barral Andrade, Xavier Alcalá Navarro, Francisco Xavier Martínez Cobas, Manuel Meixide Vecino