CIFRAS DA EDITORIAL

Tiraxe media

Tiraxe media de exemplares entre os anos 2007 e 2021 (incluídos)
0 exemplares

Tiraxe mínima

0 exemplares

Tiraxe máxima

0 exemplares

Exemplares publicados

Total de exemplares publicados entre 2007 e 2021
0 exemplares

Exemplares publicados

Total de exemplares publicados no ano 2021
0 exemplares

Editorial Galaxia ten unha longa traxectoria que permite recoller algunhas cifras moi salientables. Estas cifras fálannos dos títulos editados, do catálogo vivo e do número de autores en catálogo.

Outras cifras destacables son a tiraxe no periodo 2007-2021, tanto a máxima como a mínima así coma o número total de exemplares publicados.

Títulos editados dende a súa constitución en 1950
3.623
Títulos vivos en Catálogo
1.947
Autores/as en Catálogo
1.369
Epubs publicados
507