Autor/a destacado/a:
Convócase o III Premio ‘Alberte Quiñoi’ de Álbum Ilustrado
11/11/22

O Concello da Estrada, xunto coa Editorial Galaxia e a Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia, convocan a terceira edición do Premio Alberte Quiñoi de Álbum Ilustrado.
Este premio concederase de acordo coas seguintes BASES: Primeira
Poderán optar ao III Premio Alberte Quiñoi de Álbum Ilustrado, que convoca o Concello da Estrada co apoio da Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia e a colaboración da Editorial Galaxia, todas as obras ilustradas de tema libre, inéditas en calquera medio ou soporte, dirixidas ao público infantil. Neste sentido, enténdese como álbum infantil o conxunto de texto e ilustración, no que tanto a escrita como as imaxes serán valoradas por xunto, concedéndoselles similar importancia. O(s) autor(es) ou autora(s) garantirán a autoría e orixinalidade da obra presentada ao premio, así como que non é copia ou modificación de ningunha obra allea nin integral nin parcialmente.
Segunda
Poderán concorrer ao premio tanto unha soa persoa autora da parte textual e da gráfica coma dúas ou máis persoas coautoras da parte textual e/ou gráfica.
Terceira
As obras serán presentadas co texto en lingua galega, seguindo a normativa oficial establecida pola RAG/ILG.
Cuarta
As obras a concurso deberán cumprir tamén as seguintes condicións: - O texto do álbum poderá presentarse xa incorporado á parte gráfica ou tamén por separado dela. En caso de presentarse o texto por separado enviaranse cinco copias impresas deste e outro xogo doutras cinco copias a cor do conxunto de ilustracións. Tamén deberán achegarse indicacións precisas de onde debe figurar o texto en cada páxina ilustrada. En caso de presentarse o texto xa incorporado á parte gráfica deberán enviarse cinco copias impresas a cor do álbum.
- As obras deberán ter unha extensión, sen incluír a cuberta e contracuberta e as gardas, dun mínimo de 24 páxinas e un máximo de 56 páxinas. - Os álbums presentaranse con título e baixo pseudónimo. Nun sobre á parte e cerrado figurarán o nome completo, DNI, enderezo postal e electrónico e máis o teléfono do autor ou autora. Todos estos datos de cada un dos autores da obra. - O autor/a ou autores/as presentarán na plica unha declaración xurada conforme de estar ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa seguridade social, e non estar incursos en prohibición de percepción de obrigas públicas, e en xeral de cumprir os requisitos do artigo 13 da LGS 38/2003, así como fotocopia do DNI, NIE, pasaporte ou documento equivalente.
Quinta
O prazo de admisión de orixinais rematará o 11 de febreiro. Os álbums deberán enviarse ao seguinte enderezo:

III Premio Alberte Quiñoi de Álbum Ilustrado

Concello da Estrada

Praza da Constitución, 1

36680 A Estrada (Pontevedra)

Sexta
Establécese un premio único de 4.000 euros para o gañador ou gañadora. De seren dúas ou máis as persoas gañadoras, a contía do premio repartirase equitativamente entre todas elas. O premio poderá xestionarse por tramitación anticipada de gastos, co obxecto de iniciar a tramitación no exercicio 2022, e adxudicar (disposición de gastos) e recoñecer o importe da obriga con cargo aos orzamentos de 2023, en concreto, na aplicación orzamentaria 2023/01/330/48000.
Sétima O álbum gañador será publicado pola Editorial Galaxia. Oitava
O xurado estará composto por cinco persoas de recoñecido prestixio vinculadas ao mundo da creación e/ou da crítica literaria ou artística e será designado polo Concello da Estrada (tres membros), a Secretaría Xeral de Política Lingüística (un membro) e a Editorial Galaxia (un membro). Actuará como secretario ou secretaria do xurado, un dos membros do xurado a proposta e en representación da Corporación do Excmo. Concello da Estrada. O premio outorgarase por maioría simple de votos, podendo ser declarado deserto se o xurado así o estima. A decisión do xurado será inapelable.
Novena
As presentes bases publicaranse na web municipal www.aestrada.gal, na app do Concello e nas súas redes sociais. O extracto da convocatoria desta subvención publicarase na Base de Datos Nacional de Subvencións (BDNS). Posteriormente, a BDNS dará traslado do extracto desta ao Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra para a súa publicación.
Décima
Os orixinais non premiados poderán ser retirados polos autores ou autoras nas dependencias do Concello da Estrada durante o prazo dun mes que comezará a contar a partir do día no que se faga público o veredicto do xurado. Transcorrido este prazo, os orixinais serán destruídos. Para a retirada dos orixinais deberase pedir cita por correo-e ao seguinte enderezo cultura@aestrada.gal.
Undécima
A presentación ao premio implica por parte dos ou das concursantes a completa aceptación destas bases.

Presentación de “Quen ten un avó fascista?”, en Melide

O sábado 10 de decembro, celebrarase, ás 19:30 h, no Museo da Terra de Melide, a presentación do libro Quen non te un avó fascista?, de Inma López Silva. Acompañando a autora, estarán a xornalista Susana Pedreira, e o director do Museo da Terra de Melide, Xosé Manuel Broz. Publicada na colección Memoria Histórica de Editorial …

Entrega do Premio García Barros a Ignacio Vidal Portabales, na Estrada

O venres 2 de decembro, celebrarase, ás 20 h, no Teatro Principal da Estrada, a entrega do Premio García Barros 2022 a Ignacio Vidal Portabales pola súa obra Illas remotas. Acompañando o autor, estarán José López Campos, alcalde da Estrada, Valentín García Gómez, secretario xeral de Política Lingüística, Carlos Loureiro, secretario do xurado, Chus Bascuas, presentadora, …

Galaxia reedita “Mitos e lendas da vella Grecia”, de Anisia Miranda

A edición desta obra contou co apoio da Consellería de Cultura, Educación e Universidade por medio da Secretaría Xeral de Política Lingüística. Cunha primera edición en castelán (Cuba, 1966), e a súa tradución para o galego a cargo de Xosé Neira Vilas (1983), Anisia Miranda ofrécenos, en Mitos e lendas da vella Grecia, dun xeito …

Presentación do libro “De rosa antiga”, en Santiago de Compostela

O mércores 30 de novembro, celebrarase, ás 19:30 h, no Ateneo de Santiago de Compostela, a presentación do libro De rosa antiga, de Helena Villar Janeiro. Acompañando a autora, estarán Marisa Somoza, directiva do Ateneo de Santiago, a escritora  Marilar Aleixandre, e Francisco Castro, director xeral de Editorial Galaxia. A meu pai, que me deu unhas …

Presentación de “Algoritmos”, en Santiago

O martes 29 de novembro, celebrarase, ás 19:30 h, na libraría Couceiro de Santiago, a presentación de Algoritmos, de Xavier Queipo. Acompañando o autor, estará Francisco Castro, director xeral de Editorial Galaxia. Queipo volve a sorprender ao público cunha nova novela. Publicada na colección Literaria, Algoritmos é un exercicio de análise, de pensar fóra da norma, de …

Presentación de “Polos vieiros do fabulador”, en Pontevedra

O luns 28 de novembro, celebrarase, ás 19 h, na libraría Cronopios de Pontevedra, a presentación de Polos vieiros do fabulador, de Álvaro Cunqueiro. Participarán no evento, Carmela Silva, presidenta da Deputación de Pontevedra, Victoria Alonso, deputada de Cultura, e Francisco Castro, director xeral de Editorial Galaxia. Este libro é o resultado dunha escolma de textos …

Galaxia estará no Culturgal ata o domingo

Velaquí a programación do noso derradeiro día na Feira das Industrias Creativas: ESPAZO LIBRO 13 h. 20 anos da catástrofe do Prestige. Conversa arredor do vinte aniversario do Prestige. Participará Xosé Manuel Pereiro, autor de Tal como foi, tal como fomos, e Santi Domínguez, autor de Cando choran as Cíes, coordinados por Francisco Castro, director …

Vémonos esta fin de semana, no Culturgal

A Editorial Galaxia xa está no Culturgal con todo preparado para recibirvos. A partir de mañá podedes asistir á nosa programación, deseñada para todos os públicos. Velaquí toda a información sobre as actividades do sábado: Sábado 26 de novembro 12 h. Sinatura arredor de Lagarta, lagarta, con Elvira Ribeiro Tobío e Sofía Venzel. (Stand da libraría Paz). …

Galaxia publica o novo libro de Antón Riveiro Coello “Días de intemperie”

En Días de intemperie, o autor de Xinzo de Limia ofrece ás lectoras e lectores un espello no que ollar o mellor e peor de nós. Cunha temática de desafortunada actualidade, onde o pano de fondo é a guerra, Riveiro Coello ispe os personaxes para os deixar nunha intemperie que tamén podería ser a nosa. Asuntos como …

Galaxia publica “Quen non ten un avó fascista?”, o novo libro de Inma López Silva

Publicada na colección Memoria Histórica de Editorial Galaxia, Quen non ten un avó fascista?, é un exercicio de liberdade e democracia. Na novela, inspirada en feitos reais, o personal faise político, poñendo en valor a memoria colectiva. “Hai unha memoria do 36 que é tamén a da retagarda, a dos sorprendidos, a dos que non lograron …


CATEGORIAS

AUTORES/AS

LIGAZÓNS DE INTERES

Fields marked with an * are required

Subscríbete ao noso

BOLETÍN DE NOTICIAS

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña a mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está dando o seu consentimento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies, clique na ligazón para máis información. sobre as cookies

ACEPTAR