Conselleiros de Merlín Comunicación

Merlín Comunicación S.L. nace coma unha empresa participada cento por cento pola Editorial Galaxia, mais coa misión de desenvolver novas formas de comunicación na sociedade global: dende exposicións didácticas itinerantes ata produtos audiovisuais e multimedia. Recentemente constituiu en Vigo o seu Consello de Administración, formado polas seguintes persoas: Presidente: Xaime Isla Couto Vicepresidente: Benxamín Casal […]

A Academia dedica o Día das Letras Galegas 2009 a Ramón Piñeiro

No seu labor literario, brilla con luz propia o seu traballo como pensador, especialmente os ensaios recollidos na colectánea Olladas no futuro (1974), e os os títulos Filosofía da saudade e A linguaxe e as linguas (1967). É especialmente salientable tamén o seu traballo como tradutor de pensadores coma Heidegger (Da esencia da verdade), que […]

Medalla de ouro de Galicia para Editorial Galaxia

O Consello de Administración de Editorial Galaxia e de Merlín Comunicación, o Consello de Redacción da revista GRIAL, os traballadores e traballadoras, os autores e autoras, directores de coleccións, asesores e colaboradores das nosas empresas agradecemos moi sinceramente o premio e facémolo extensivo a cantas persoas, onte e agora, participan directa ou indirectamente no proceso […]

Un libro de texto para o século XXI

Nestes días, o profesorado de Galicia está a recibir o libro de texto de Lingua e Literatura Galega, un manual elaborado dende a idea de que é necesario ofrecer unha ferramenta educativa útil para profesores e alumnos que, ademais de cumprir rigorosamente cos contidos curriculares esenciais, sirva tamén para fomentar o interese e a curiosidade […]

¿Cara a onde vai a literatura galega?

Antón Figueroa ve o futuro da literatura galega como o dunha literatura que tende cara a unha maior autonomía, unha maior liberdade en comparación cunha literatura anterior máis suxeita ao ámbito da política. Suso de Toro reivindicou o oficio de escritor como unha profesión e a necesidade de que o país tome unha decision sobre […]

John Rutherford, académico de honra

Entrou solemnemente no salón da rúa Tabernas acompañado dos académicos Ramón Villares Paz e Darío Xohán Cabana. O profesor Antón Santamarina encargouse de responder a súa intervención, que versou sobre a figura e o sorriso de Daniel no pórtico da catedral compostelana e as súas referencias noutras representacións e simboloxías dentro da cultura occidental. John […]

"Eu tamén son fonte", de Teresa Moure

No acto interviron Patricia López Izquierdo, presidenta de Fedegalma (Federación Galega de Apoio á Lactación Materna, primeira impulsora da obra, xunto coa Dirección Xeral de Saúde Pública ), Francisco Castro en representación da Editorial Galaxia e a autora, Teresa Moure, quen fixo unha defensa apaixonada da lactación materna ao tempo que leu o conto mentres […]

O Día da Tradución dedicado a Valentín Arias

O día 30 de setembro é o Día Internacional da Tradución. Entre os actos programados inclúese a homenaxe a Valentín Arias López (Sarria, 1934), personalidade sobranceira da cultura e do libro galego, mestre destacado nos movementos de renovación pedagóxica e de galeguización do ensino e autor dunha importante e abondosa produción de traducións á nosa […]