Laura Caveiro

Categoría: Recensión

POESÍA SOBRE POESÍA

Por que ler As flores do mal? Polo ruxe ruxe de escándalo que sempre acompañou aos poemas. Porque esas flores enfermizas, esas flores tronchadas, xeradoras dunha longa descendencia de poetas malditos, seguen a gardar, dous séculos depois, o arrecendo, mellor sería dicir o "bouquet", dun estremecemento. O estremecemento da modernidade, como o saudou Victor Hugo no momento da súa publicación. O estremecemento, tamén, do sadomasoquismo, do desasosego, do paradoxal, do violento, do sarcástico: podo beber o día enteiro.

Baudelaire, inconformista sempre, como poeta, como crítico de literatura ou de arte, como tradutor, amaba épater le bourgeois. Imaxes herméticas e visionarias sucédense nos poemas. De lesbianismo. De piedade na contemplación do desamparo: a dos xitanos en camiño, a dos cegos, a das prostitutas, a da vellez, a dunha mendiga rubia.

Pero era un inconformista de verdade, non de postureo: Sen freos e sen brida e sen espora. Por iso descende aos infernos nos poemas de amor sensual, inspirados por Jeanne Duval, a actriz mulata. Afunde no maniqueo satanismo desa ninfa tenebrosa e quente. Como afundirá no maniquea espiritualidade do amor que ascende cara aos ceos, nos poemas inspirados por madame Sabatier: unha vez, unha soa, tenra e doce muller.

Explícanos Gonzalo Navaza, nas notas do tradutor, que a confrontación na edición bilingüe do texto francés e o texto galego, exime de facer a relación de desvíos do seu, virtuoso para min e agardo que para os demais lectores e lectoras, traballo de traducir poesía. É algo máis este labor da tradución da obra poética de Baudelaire: un puro e duro exercicio de poesía sobre poesía.

Velaquí porqué As flores do mal é un libro ao que volver, en galego e en francés: "Alí todo é orde, todo beldade,/luxo, calma e voluptuosidade". Para escoitarmos os luxosos ritmos, cheos de sensualidade, cheos de beleza e de malditismo. Unha verdadeira festa.

Comparte nas túas redes sociais ou por email