Dasilva, Xosé Manuel

dasilva
Dasilva, Xosé Manuel

Xosé Manuel Dasilva (Vi­lagarcía de Arousa, 1962) é profesor na Facultade de Filoloxía e Tradución da Universidade de Vigo. Publicou numerosos es­tudos relativos sobre todo aos ámbitos galego e luso-brasileiro. Foi comisario da exposición itinerante Editar en galego baixo a censura franquista. Arredor da figura de Ramón Piñeiro, publicou os traballos Ramón Piñeiro e a prohibición de traducir ao galego (2008), As vicisitudes editoriais d’A esmorga (2009) e Ramón Piñeiro e o Cancioeiro de Pokorny. Anatomía dun certame de tradución (2010), ademais do libro Ramón Piñeiro, tradutor (2009).

As súas obras

Proceso e encarceramento de Ramón Piñeiro. 1946-1949
proceso
30.50€ CON IVE