A autora, graduada en Historia da Arte na Universidade de Salamanca e cun máster en Estudios Medievais Europeos da USC, é agora contratada predoctoral FPU no Programa de Doctorado en Estudios Medievais da institución compostenala, no grupo de investigación Iacobus.

A súa tese está asentada na historia das mentalidades xa que ademais de analizar as formas, tamén trata as ideas, situando o camiño non só como un lugar físico, senón ideolóxico. A obra aséntase en catro conceptos: o individualismo, as motivacións do Camiño, o Camiño en si mesmo e a creación. Trátase dunha guía de guías, que pode funcionar como metodoloxía académica, valendo de soporte para estudar outros tempos e ideas.