Ramón Loureiro

Miguel Sande é, por riba de todo, poeta. E a condición de poeta -de verdadeiro poeta- non só se fai patente ao escribir versos, senón en toda acción que implica mirar o mundo non desde fóra, senón desde dentro. Agora publica Sande "A vida fóra", magnífica novela. E o primeiro que a un lle chama […]

Alfonso Álvarez Cáccamo

Este libro de Xavier, non podo dicir que novo porque xa fora publicado na súa primeira versión no ano 1991, e que daquela xa dera moito que falar e recibira louvanzas e importantes galardóns, encantoume pero non me sorprendeu porque estou afeito a disfrutar da lectura das súas obras, da súa maxistralidade á hora de […]