González Bueno, Carmen

González Bueno, Carmen

Naceu o 16 de novembro de 1973 en Vedra. Iniciou a súa faceta investigadora no
campo da lexicografía, no Instituto da Lingua Galega (ILG); posteriormente, ocupouse de
labores relacionados coa corrección, primeiro na EGAP e, despois, como
correctora do Diario de Sesións do Parlamento de Galicia. Na actualidade exerce
como profesora de ensino medio.

As súas obras

Dicionario Gallego-Castellano, Castellano-Gallego
diccionario mini
13.90€ CON IVE