Beckett, Samuel

Beckett samuel
Beckett, Samuel

Poeta, novelista e destacado dramaturgo do teatro do absurdo. De orixe irlandesa, en 1969 foi galardonado co Premio Nobel de Literatura. A súa influencia en dramaturgos posteriores, sobre todo naqueles que seguiron os seus pasos na tradición do absurdo, foi tan notable coma o impacto da súa prosa.

As súas obras

Molloy
molloy
esgotado