Don Paco del Riego e Galaxia: a fundación dun soño

“Pensamos que cumpría facer unha política cultural de concienciación do que debería ser Galicia e a súa cultura, a lingua e o seu futuro” Con este pensamento na cabeza, Francisco del Riego e Xaime Illa Couto, puxéronse mans a obra para dar continuidade a actividade do Seminario de Estudos Galegos e a Editorial Nós, que […]