“Son unha nena” engrosa a colección Feminismos de Editorial Galaxia

Publicado na colección Feminismos de Editorial Galaxia, coa colaboración da Universidade de Vigo, Son unha nena. Sufrirerei discriminacións e violencia sexual?, coordinado por Yolanda Rodríguez Castro e María Lameiras Fernández, formula unha análise das diferentes formas de expresión da violencia sexual, encadrando estas experiencias ao longo da vida das mulleres, xa que en numerosas ocasións […]