Literaturizar a historia

A literatura e a historia son vellas coñecidas e establecen relacións proveitosas para ambas: a literatura reflicte a historia e a historia contémplase nas obras literarias. A literatura, en canto testemuño da sociedade, proporciona información relevante acerca dunha época concreta: as crenzas, os costumes, a mentalidade, os valores, os modos de vida… A historia, á […]

O soño da Galiza ideal

Estes días irá chegando ao prelo o libro de Xosé M. Núñez Seixas, O SOÑO DA GALIZA IDEAL. ESTUDOS SOBRE EXILIADOS E EMIGRANTES GALEGOS. Neste libro reúnense seis traballos, publicados en diversos volumes e revistas entre os anos 2001 e 2015, que teñen como denominador común a análise das dimensións sociopolíticas e culturais da emigración […]