O Vigo histórico, en detalle

Non só os vigueses e viguesas senón que calquera persoa con sensibilidade e bo gusto vai gorentar este 'Centro histórico de Vigo. Guía visual' que Basilio Cegarra elaborou para a nosa editorial e que estes días empeza a chegar ás librerías. O castro prehistórico e as fortalezas da cidade amurallada, a luz do Paseo de […]