Libros con becho

Non é preciso lembrar a Metamorfose de Kafka nin Ada or the ardor de Nabokov para falarmos de literatura e entomoloxía. Covalladas. Prosa Vertical de Xurxo Borrazás é o último libro con becho da literatura galega. Os bechos, neste caso, son os grilos. Pero o grilo é tamén un dos protagonistas dun dos contos de […]