Galaxia recupera as memorias de Franco Grande

Galaxia publica Os anos escuros nunha nova edición moi ampliada. Franco Grande é capaz de transmitir aos lectores o ambiente do que foi a resistencia cultural dunha xeración en plena ditadura franquista. A renovación da Real Academia Galega, o papel de figuras como Ramón Piñeiro, Borobó e Domingo García-Sabell e a evolución do galeguismo ata […]