Sánchez Ferraces, Xosé Luís

xose-luis-sanchez-ferraces
Sánchez Ferraces, Xosé Luís

Xosé Luís Sánchez Ferraces (San Xoán de Filgueira, Ferrol, 1946) cursou a carreira de Filosofía e Letras na Universidade de Santiago de Compostela. En 1972 obtivo a licenciatura en Filoloxía Románica e posteriormente o Grao na mesma coa defensa da tese de licenciatura titulada “Introdución á lectura d’A Coutada de Vicente Risco”.

Profesor de lingua e literatura galegas, exerceu o seu labor docente na Universidade de Santiago de Compostela como profesor adxunto interino e na Universidade de Vigo como profesor titular de Escolas Universitarias na área de “Filoloxías galega e portuguesa”. As súas investigacións céntranse na análise e interpretación de textos narrativos e poéticos tanto de escritores galegos (Rosalía de Castro, Vicente Risco, Castelao, Celso E. Ferreiro, Carlos Casares) como de escritores portugueses (José Gomes Ferreira, José Saramago, Mário de Sá-Carneiro) e hispanoamericanos (Julio Cortázar). De­sempeñou o cargo de secretario do Boletín Galego de Literatura desde 1989, ano da súa creación, ata 1992 e logo, durante un tempo, foi membro do seu Consello de Redacción.

As súas obras

Baixo o signo da bipolaridade. A poesía de María Mariño Carou
baixo-o-signo-da-bipolaridade
22.60€ CON IVE