R. Ruibal, Euloxio

euloxio-r-ruibal
R. Ruibal, Euloxio

É académico e reside desde neno en Compostela, onde na mocidade frecuentou os ambientes teatrais e cidéfilos, que influíron de xeito notable nas súas posteriores actividades artísticas e literarias. Foi fundador e director do grupo teatral Obradoiro e mais do equipo de cinema independente Lupa. Escribiu moitos guiones e pezas teatrais de todo tipo. Tratou persoeiros da nosa cultura tan relevantes como Eduardo Blanco-Amor, Luís Seoane e Isaac Díaz Pardo. Así mesmo, relacionouse estreitamente con escritores e artistas da súa xeración como Roberto Vidal Bolaño, ou da xeración anterior (Bernardino Graña, Salvador García-Bodaño, Xosé Luís Méndez Ferrin…). É, sobre todo, un home de teatro.

As súas obras

Formigas, risas, flores e dinosauros
formigas-risas-flores-e-dinosauros
10.20€ CON IVE