Pruner, Michel

Pruner michel
Pruner, Michel

Michel Pruner é profesor na Universidade Lumière-Lyon 2. Actor e director de escena, realizou numerosos espectáculos a partir de textos de escritores clásicos e contemporáneos, actividade que compaxina coa docencia e a investigación, eido no que hai que salientar os seus estudos sobre Eugêne Ionesco.

Entre os traballos máis recentes, cabe salientar L’analise du texte de Thèatre (1998), Les thèatres de l’absurde (2003).

As súas obras

A fábrica do teatro
fabrica do teatro
27.75€ CON IVE