Lema Devesa, Carlos

Carlos Lema Devesa
Lema Devesa, Carlos

Licenciado en dereito pola Universidade de Santiago de Compostela en 1973, con Premio Extraordinario de Licenciatura e Premio “Calvo Sotelo” ao mellor expediente académico. Doutorouse en Dereito co traballo “La publicidad de tono excluyente”, na mesma Universidade, Premio Nacional “Doctor Adolfo Muñoz Alonso”. A Fundación Barrié outorgoulle a súa Medalla de Prata e foi vogal do seu Padroado, do que é secretario.

Obtivo por oposición a praza de profesor agregado de Derecho da Publicidade na Universidade Complutense de Madrid (1981), ampliando estudos de Dereito Industrial e Competencia Desleal no Instituto Max-Planck de Dereito Industrial de Múnic. En 1983 foi nomeado catedrático de Dereito Mercantil da Universidade Complutense de Madrid, ata a súa recente xubilación.

É académico de número da Real Academia de Xurisprudencia e Lexislación de Galicia e académico correspondente de la Real Academia de Farmacia de Galicia, así como Académico de Honor da Academia Xacobea e membro do Padroado da Fundación Martín Escudero. É coautor do Anteproxecto de Lei xeneral de publicidade, así como doutros Anteproxectos de Lei da Comunidade Autónoma de Galicia.

Autor o coautor de dezaoito libros (entre eles, Comentarios a la anterior Ley de Patentes, Comentarios al Reglamento sobre la Marca Comunitaria; Prácticas Comerciales Desleales de las empresas en sus relaciones con los competidores y con los consumidores; La marca de garantía en la Ley española de marcas), con máis de cen artigos doutrinais publicados.

As súas obras

Los actos desleales frente a los peregrinos en el Códice calixtino
9788411762212
12.00€ CON IVE