Ferro Couselo, Xesús

xesus ferro
Ferro Couselo, Xesús

(Louro, Valga 1906-1975). Antropólogo, arqueólogo e arquiveiro. Foi director de diversas institucións en Ourense e dirixiu escavacións de varios castros nesa provincia. Participou na fundación en 1950 da revista Posío. Arte y Letras e en 1967 da Asociación Cultural Auriense. En 1951 accedeu á Real Academia Galega. Publicou en galego e español diferentes artigos históricos, etnográficos, artísticos e lingüísticos en xornais e revistas. En 1955 saiu do prelo o libro A vida e a fala dos devanceiros. Dedicóuselle o Día das Letras Galegas de 1996.

As súas obras

Obra selecta
obra selecta
33.95€ CON IVE