Enríquez, Lázaro

lazaro
Enríquez, Lázaro

Lázaro Enríquez naceu na Habana no ano 1959. É un ilustrador, calígrafo e deseñador gráfico.

As súas obras ilustradas son as seguintes: Dez eran dez (1996), Así viviu Ánxel Fole (1997), Cuca e o abrigo marrón (1998), O chápiro verde (1999), Diccionario dos seres míticos galegos (1999), Lapadoiras, Sacaúntos e Cocón (1999),  A noite das cabras do aire (1999), Contos de maxia II (2000)
Velaí vai o verme (2000), Paxaros de papel (2001), As raíces do tamarindo (2001), O porco centelludo (2003), A Vaca de Fisterra e a trabe de alcatrán (2003), Chove nos versos (2004) e Postais no camiño (2004).

As súas obras

Postais do camiño
postais camiño
14.70€ CON IVE