Carracedo Fraga, José

Jose-Carracedo-Fraga
Carracedo Fraga, José

É Catedrático de Filoloxía Latina na USC, onde se licenciou en Filoloxía Clásica no ano 1986 e doctorouse no 1992. Foi Secretario da Facultade de Filoloxía da USC entre 2004 e 2012 e Director do Departamento de Latín e Grego da USC durante os anos 2012 e 2016. É autor de distintas publicacións que versan sobre a grámatica, a literatura e a sintaxe clásicas, así como do Diccionario bilingüe Latín-Galego / Galego-Latín, e tamén editor de distintas traducións ao galego de obras clásicas como Carmina Burana. Poemas de amor editado no ano 2005.

Os seus principais intereses de investigación teñen que ver coa edición e o estudo de textos latinos da Idade Media, e tamén co estudo da documentación medieval latina e galega. Forma parte do proxecto Corpus Documentale Latinum Gallaeciae (CODOLGA) do CRPIH.

As súas obras

Carmina Burana. Poemas de amor.
Carmina Burana
26.95€ CON IVE
Dicionario latín-galego
foto
esgotado