Villalta, Luisa

Luisa Villalta
Villalta, Luisa

(A Coruña, 1957-2004) poeta, narradora, dramaturga, ensaísta, filóloga e violinista, deu ao prelo os poemarios Música reservada (1991), Ruido (1995), Rota ao interior do ollo (1995) e En concreto (2004). Da súa obra teatral destacan Concerto para un home só (1989), O representante (1990), O paseo das esfinxes (1991) e As certezas de Ofelia (1999). Como narradora publicou Siléncio, ensaiamos (1991), Teoría de xogos (1997) e As chaves do tempo (2001), e os ensaios O don Hamlet de Cunqueiro: unha ecuación teatral (1992) e Libro das colunas (2005), así como O outro lado da música, a poesía (1999), que agora ve a luz en Editorial Galaxia, ademais de traducións e colaboracións en revistas como Grial,
A Trabe de Ouro, A Festa da Palabra Silenciada, Página Abierta, Mondo Lusofono
e Tempos Novos.

As súas obras

Pensar é escuro
9788491519966
21.00€ CON IVE
O outro lado da música, a poesía
9788491517504
22.00€ CON IVE