Palabras de Miguel Anxo Fernández ao recoller o Premio Blanco Amor

O personaxe que provoca a trama de BLUES PARA MORAINA é Afonso, un vello profesor e cineasta exiliado que regresa a Galicia enfermo e a xeito de despedida. Realmente non quixo volver nunca desde que houbo de deixala de xeito traumático nos tempos da guerra civil. Un mozo xornalista de televisión consegue vencer a súa […]