Sobre a Arte Galega e as súas circunstancias

A Arte concibida como un capítulo máis do discurso social, condicionada polo contexto en que se presenta, e tamén condicionada pola circunstancia histórica en que se produce. Dende o 11 de setembro de 2001, por salientar unha data de referencia, as cousas son radicalmente distintas. Tamén para nós, que non somos unha illa nin vivimos […]