Dez anos sen Carlos

Para un limiao coma min falar de Carlos é falar dun pai, dun mestre, dun amigo. Faise difícil pensar que xa pasasen dez anos da súa morte. E esta estrañeza ten que ver coa súa presenza constante nas nosas vidas. Carlos segue vivo e a súa sombra poderosa segue a planear sobre as pequenas cousas […]