Homenaxe a Xosé Manuel Beiras

Xosé Manuel Beiras vén de cumprir 75 anos e o vindeiro 2012 cumpriranse 40 anos da publicación de O atraso económico de Galicia. Unha comisión constituída ao efecto (formada por Xosé María Álvarez Cáccamo, Salomé Álvarez Blanco, Xusto Beramendi, Manuel Caamaño, Comba Campoy, Xosé Ramón Fandiño, Miguel Anxo Fernán Vello, Víctor F. Freixanes, Margarita Ledo, […]

É tempo de Samaín

Son moitos os que celebran o Halloween no noso país, unha festa que nos chegou, no esencial, a través dos telefilmes norteamericanos. Sen embargo, dende hai uns anos, colectivos galegos e asociacións de todo tipo traballan para recuperar a nosa propia celebración do Día de Defuntos, o Samaín, primeiras noites de novembro para celebrar aos […]