Libros de xeografía oculta

Ao longo dos anos fun tecendo un mapa vital e sentimental propio. Devorei os lugares que visitei, as vilas e cidades nas que residín, todas as paisaxes que morei; como se se tratara dun ritual, esixíronme como compensación a extirpación de anacos de corazón. Por suposto, cedinos co mellor dos meus sorrisos, malia doer. Como […]