Autor/a destacado/a:
Convócase o III Premio ‘Alberte Quiñoi’ de Álbum Ilustrado
11/11/22

O Concello da Estrada, xunto coa Editorial Galaxia e a Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia, convocan a terceira edición do Premio Alberte Quiñoi de Álbum Ilustrado.
Este premio concederase de acordo coas seguintes BASES: Primeira
Poderán optar ao III Premio Alberte Quiñoi de Álbum Ilustrado, que convoca o Concello da Estrada co apoio da Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia e a colaboración da Editorial Galaxia, todas as obras ilustradas de tema libre, inéditas en calquera medio ou soporte, dirixidas ao público infantil. Neste sentido, enténdese como álbum infantil o conxunto de texto e ilustración, no que tanto a escrita como as imaxes serán valoradas por xunto, concedéndoselles similar importancia. O(s) autor(es) ou autora(s) garantirán a autoría e orixinalidade da obra presentada ao premio, así como que non é copia ou modificación de ningunha obra allea nin integral nin parcialmente.
Segunda
Poderán concorrer ao premio tanto unha soa persoa autora da parte textual e da gráfica coma dúas ou máis persoas coautoras da parte textual e/ou gráfica.
Terceira
As obras serán presentadas co texto en lingua galega, seguindo a normativa oficial establecida pola RAG/ILG.
Cuarta
As obras a concurso deberán cumprir tamén as seguintes condicións: - O texto do álbum poderá presentarse xa incorporado á parte gráfica ou tamén por separado dela. En caso de presentarse o texto por separado enviaranse cinco copias impresas deste e outro xogo doutras cinco copias a cor do conxunto de ilustracións. Tamén deberán achegarse indicacións precisas de onde debe figurar o texto en cada páxina ilustrada. En caso de presentarse o texto xa incorporado á parte gráfica deberán enviarse cinco copias impresas a cor do álbum.
- As obras deberán ter unha extensión, sen incluír a cuberta e contracuberta e as gardas, dun mínimo de 24 páxinas e un máximo de 56 páxinas. - Os álbums presentaranse con título e baixo pseudónimo. Nun sobre á parte e cerrado figurarán o nome completo, DNI, enderezo postal e electrónico e máis o teléfono do autor ou autora. Todos estos datos de cada un dos autores da obra. - O autor/a ou autores/as presentarán na plica unha declaración xurada conforme de estar ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa seguridade social, e non estar incursos en prohibición de percepción de obrigas públicas, e en xeral de cumprir os requisitos do artigo 13 da LGS 38/2003, así como fotocopia do DNI, NIE, pasaporte ou documento equivalente.
Quinta
O prazo de admisión de orixinais rematará o 11 de febreiro. Os álbums deberán enviarse ao seguinte enderezo:

III Premio Alberte Quiñoi de Álbum Ilustrado

Concello da Estrada

Praza da Constitución, 1

36680 A Estrada (Pontevedra)

Sexta
Establécese un premio único de 4.000 euros para o gañador ou gañadora. De seren dúas ou máis as persoas gañadoras, a contía do premio repartirase equitativamente entre todas elas. O premio poderá xestionarse por tramitación anticipada de gastos, co obxecto de iniciar a tramitación no exercicio 2022, e adxudicar (disposición de gastos) e recoñecer o importe da obriga con cargo aos orzamentos de 2023, en concreto, na aplicación orzamentaria 2023/01/330/48000.
Sétima O álbum gañador será publicado pola Editorial Galaxia. Oitava
O xurado estará composto por cinco persoas de recoñecido prestixio vinculadas ao mundo da creación e/ou da crítica literaria ou artística e será designado polo Concello da Estrada (tres membros), a Secretaría Xeral de Política Lingüística (un membro) e a Editorial Galaxia (un membro). Actuará como secretario ou secretaria do xurado, un dos membros do xurado a proposta e en representación da Corporación do Excmo. Concello da Estrada. O premio outorgarase por maioría simple de votos, podendo ser declarado deserto se o xurado así o estima. A decisión do xurado será inapelable.
Novena
As presentes bases publicaranse na web municipal www.aestrada.gal, na app do Concello e nas súas redes sociais. O extracto da convocatoria desta subvención publicarase na Base de Datos Nacional de Subvencións (BDNS). Posteriormente, a BDNS dará traslado do extracto desta ao Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra para a súa publicación.
Décima
Os orixinais non premiados poderán ser retirados polos autores ou autoras nas dependencias do Concello da Estrada durante o prazo dun mes que comezará a contar a partir do día no que se faga público o veredicto do xurado. Transcorrido este prazo, os orixinais serán destruídos. Para a retirada dos orixinais deberase pedir cita por correo-e ao seguinte enderezo cultura@aestrada.gal.
Undécima
A presentación ao premio implica por parte dos ou das concursantes a completa aceptación destas bases.

O hospital das palabras

  Nai e Pai sempre pensaran que a literatura era un microcosmos de emocións e silencios, un espazo acolledor para a pausa e a reflexión, un acubillo contra o acoso do ruído, un lugar de tránsito entre a certeza e os soños, unha gándara aberta onde as palabras adquiren o poder de transformaren a realidade. …

O ensino do portugués entre nós

Cando un mira para a Estremadura non deixa de ollar con certa envexa o pulo que o ensino da lingua portuguesa nos centros de ensino foi adquirindo co paso do tempo. A vontade de superar vellas barreiras e de ollar cara a un mundo no que o plurilingüismo, o coñecemento mutuo e o respecto á …

Un home que cumpriu co seu deber

Onte, no Museo Verbum-Casa das Palabras de Vigo, inaugurouse a mostra homenaxe a Ramón Piñeiro 'Olladas no futuro' que despois do seu arranque o pasado mes de Maio en Lugo está a percorrer as principais cidades galegas. Interviu en primeiro lugar o director do museo, Rosendo Covelo, quen definiu a Piñeiro como "un dos homes …

No 25 de Xullo, Galicia.

Como cada 25 de Xullo -data fundamental para Galaxia pois un día coma ese do ano 1950 nacía este proxecto editorial- reflexionamos sobre o que somos, sobre o que fomos e sobre o que queremos ser. O País enteiro ínzase de verbas de amor á patria e da necesidade de coidar o que nos significa …

Luz Pozo Garza, premio Ramón Piñeiro 'Facer País'

Luz Pozo Garza foi a gañadora da oitava edición do premio Ramón Piñeiro 'Facer País', que promoven a Asociación Val de Láncara e outras agrupacións culturais de Sarria e do val do Neira, xunto co Concello de Láncara, o Club Unesco-Sarria e o colexio publico Ramón Piñeiro. A escritora lucense foi seleccionada por un xurado …

Finou Antonio Pérez Prado

Hoxe todos os medios de comunicación galegos coinciden unanimemente no lamento pola morte do intelectual galeguista Antonio Pérez Prado (1926), un home que foi ponte, e casa amable de acollida, dende Buenos Aires, de persoeiros como Blanco Amor, Luis Seoane, Dieste, Lorenzo Varela ou Neira Vilas, así como con outros fillos de Galicia en tempos …

A cociña de Larpeiros

Hoxe martes ás 12 horas no Salón Principal do Real Club Náutico de Vigo presentarase diante dos medios de comunicación o libro do cociñeiro Benigno Campos, "A cociña de Larpeiros. 150 receitas de Benigno Campos". O acto contará coas intervencións de Alfonso Cabaleiro, Secretario Xeral de Medios da Xunta de Galicia, Víctor F. Freixanes, director …

Galaxia na Feira do Libro de Vigo 2009

Os postos da feira permanacerán abertos para os lectores vigueses dende o 10 ata o 19 xullo. O pregón inaugural terá lugar esta tarde, ás 20.30 h, e nesta edición está a cargo do escritor e compañeiro de Galaxia Francisco Castro. Antes, ás 19.30 h, asistiremos á conferencia do profesor Xesús Alonso Montero arredor dos …

A volta ao mundo en oitenta libros

O pasado venres, o escritor e Coordinador de Novos Proxectos da Editorial Galaxia, Francisco Castro, leu o pregón inaugural da Feira do Libro de Vigo. No mesmo, fixo unha defensa apaixonada da lectura como un antídoto diante do fanatismo ao tempo que alertou sobre o "suicidio como pobo" que pode supór a renuncia a coidar …

Libros de Galaxia en Google

As cifras de interesados nos libros galegos de Editorial Galaxia a través de internet (buscador Google) seguen subindo. Non tanto as visitas, que no mes de xuño foron 45.305, bastante por debaixo da cifra record do mes de abril (178.466), coma os clics con enlace de compra, que no mes de xuño foron 259 (un …


CATEGORIAS

AUTORES/AS

LIGAZÓNS DE INTERES

Fields marked with an * are required

Subscríbete ao noso

BOLETÍN DE NOTICIAS

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña a mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está dando o seu consentimento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies, clique na ligazón para máis información. sobre as cookies

ACEPTAR