Autor/a destacado/a:
Convócase o Premio Literario Illa Nova de Narrativa 2022
14/10/21

A Editorial Galaxia convoca a sexta edición do Premio Literario Illa Nova de Narrativa 2022 para autores e autoras menores de 35 anos co obxectivo de estimular a creación. En 1957 a Editorial Galaxia botou a andar a colección Illa Nova, coa que pretendían dar continuidade ao proxecto da editora a través das novas xeracións, sempre con vontade de renovación. Xohana Torres, Xosé Luís Méndez Ferrín, Xosé Luís Franco Grande, Bernardino Graña, Camilo Gonsar, María Xosé Queizán ou Carlos Casares foron algúns deses novos valores que publicaron na colección onde saíron algunhas das principais obras do que se deu en chamar “Nova Narrativa Galega”. Con esta mesma finalidade de abrir un camiño a quen está comezando no mundo da creación literaria, en 2017 nacía o Premio Illa Nova de Narrativa, que este ano acada a súa sexta edición. Este premio concederase de acordo coas seguintes BASES: 1º Poderán optar ao premio as persoas menores de 35 anos na data de finalización do prazo de admisión de orixinais, de calquera nacionalidade ou procedencia, sempre que as obras se presenten en lingua galega, conforme á normativa vixente, sexan orixinais, rigorosamente inéditas e non fosen premiadas en ningún outro certame, nin en parte nin na súa totalidade. 2º Poderán concorrer novelas ou un conxunto de relatos cunha extensión mínima de 80 páxinas, tamaño DIN A4, mecanografadas en Times New Roman 12 a dobre espazo. Deberán enviarse seis copias impresas, encadernadas ou cosidas, ao enderezo:

Premio Illa Nova de Narrativa,

Travesía de Vigo, 71, soto,

36206 – Vigo.

O prazo de admisión de orixinais pecharase o 14 de febreiro de 2022. 3º Os orixinais irán asinados cun pseudónimo e un lema, que aparecerán tamén no exterior dun sobre que debe conter no interior os seguintes datos: nome, apelidos, enderezo, fotocopia do DNI e teléfono de contacto. 4º O xurado estará composto por lectores/as e persoas do mundo cultural e literario galego. Sempre que sexa posible, serán un total de cinco membros e un secretario ou secretaria en representación da Editorial Galaxia con voz, pero sen voto. 5º O premio outorgarase á obra que por unanimidade ou, no seu defecto, por maioría de votos, sexa considerada merecedora da distinción. O xurado pode declarar deserto o premio. 6º A decisión do xurado será inapelable e farase pública nun acto en Vigo, sempre que as condicións sanitarias o permitan, que se celebrará na primavera de 2022, reservando a entidade organizadora o dereito a modificar esta data ou lugar se así o considera. 7º Entregarase un único premio, indivisible, de 3,000 euros (suxeitos ás retencións fiscais correspondentes). O autor ou a autora recibirá, ademais, unha escultura simbólica conmemorativa do Premio Illa Nova de Narrativa. A cantidade recibida computará en concepto de adianto de dereitos de autoría. 8º A obra premiada será editada e comercializada pola EDITORIAL GALAXIA na súa colección Literaria. 9º Os orixinais non premiados serán destruídos se despois de 1 mes da decisión non son retirados. 10º A Editorial Galaxia reserva, durante o prazo de 1 mes a partir do día en que se faga pública a decisión, un dereito de adquisición preferente da edición de calquera obra presentada ao premio que, sen alcanzar o galardón, sexa considerada de interese, previa subscrición do oportuno acordo entre as partes. 11º A participación neste premio implica a plena e total aceptación destas bases.

Xesús Constela gaña o García Barros 2008

O xurado formado por Armando Requeixo Cuba, Xosé Manuel Eiré Val, Luis Alonso Girgado, Carlos Lema, e Valentín García Gómez, que actuou como Secretario, acordou, por maioría, conceder o XX Premio de Novela Manuel García Barros (Ken Keirades) á obra presentada baixo o lema Á espera do lusco fusco. En opinión do xurado, a novela …

Eu escribo, ti escribes, el escribe

Eu escribo, ti escribes, el escribe (A escrita creativa na aula) é un Obradoiro Literario dirixido a profesor@s e centrado na aprendizaxe de técnicas de Escritura Creativa para poñer en práctica nas aulas ou noutras actividades de lecer coa mocidade. Todos os participantes verán publicados algúns dos seus poemas ou contos nun blog interactivo que …

Medalla de Ouro de Galicia para a Editorial Galaxia

Case medio milleiro de persoas, representativas de distintos estamentos da sociedade galega, asistiron ao acto. O presidente da Xunta de Galicia, en representación do goberno galego, ofreceu a medalla de ouro e o correspondente diploma ao vicepresidente do Consello de Administración de Editorial Galaxia, Benxamín Casal, quen en nome do presidente do Consello, Xaime Isla …

Xosé Luís Martínez Pereiro, Premio Repsol de Narrativa Breve 2008

A plica abriuse diante dos xornalistas na Fundación Luís Seoane da Coruña. Encargouse de facelo o catedrático da Universidade de Santiago e crítico literario, Anxo Tarrío. En opinión do xurado, trátase dun libro imaxinativo, desenfadado e culto, que o secretario do xurado relacionou coa tradición de Borges e con autores galegos como Carlos Casares ou …

Cartografías da cultura. Homenaxe a Xan Bouzada

Cadra o presente número coa recente concesión da Medalla de Ouro de Galicia a Editorial Galaxia e mais co nomeamento de Ramón Piñeiro como figura destacada do Día das Letras Galegas para o ano 2009. Ramón Piñeiro foi fundador de Galaxia e codirector de Grial, xunto con Francisco Fernández del Riego, dende 1963 a 1988. …

25 anos de cultura galega

Galicia 25. Unha cultura para un novo século é o título da mostra que se presentou na Sede Central de Caixanova, en Vigo. A exposición consta de 25 módulos que amosan a evolución cultural do país en diversos ámbitos ao longo do último cuarto de século. Segundo explicou Ramón Villares, presidente do Consello da Cultura …

Novo libro de Luís González Tosar

Luís González Tosar iniciouse na poesía en 1986, co libro A caneiro cheo. Xa fora daquela unha revelación literaria. Posuidor dun poderoso alento, que semella alimentarse das raíces máis profundas da terra (Guimarás) e da memoria, a palabra poética amosaba xa entón unha persdonalidade e unha forza certamente senlleiras. Vintedous anos despois volve á poesía …

O Día da Tradución dedicado a Valentín Arias

O día 30 de setembro é o Día Internacional da Tradución. Entre os actos programados inclúese a homenaxe a Valentín Arias López (Sarria, 1934), personalidade sobranceira da cultura e do libro galego, mestre destacado nos movementos de renovación pedagóxica e de galeguización do ensino e autor dunha importante e abondosa produción de traducións á nosa …

Libros para o verán

Nos catálogos de Editorial Galaxia, nesta mesma páxina web, tes unha ampla oferta de fondo histórico, clásicos e novidades: dende Otero Pedrayo a Castelao, Eduardo Blanco Amor, Ánxel Fole ou o sempre fascinante Álvaro Cunqueiro; dende Carlos Casares, Paco Martín e Xavier Alcalá a Bieito Iglesias, Antón Riveiro Coello, Domingo Villar, Caneiro ou Xosé Antonio …

"Eu tamén son fonte", de Teresa Moure

No acto interviron Patricia López Izquierdo, presidenta de Fedegalma (Federación Galega de Apoio á Lactación Materna, primeira impulsora da obra, xunto coa Dirección Xeral de Saúde Pública ), Francisco Castro en representación da Editorial Galaxia e a autora, Teresa Moure, quen fixo unha defensa apaixonada da lactación materna ao tempo que leu o conto mentres …


CATEGORIAS

AUTORES/AS

LIGAZÓNS DE INTERES

Fields marked with an * are required

Subscríbete ao noso

BOLETÍN DE NOTICIAS

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña a mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está dando o seu consentimento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies, clique na ligazón para máis información. sobre as cookies

ACEPTAR