Autor/a destacado/a:
Convócase o III Premio ‘Alberte Quiñoi’ de Álbum Ilustrado
11/11/22

O Concello da Estrada, xunto coa Editorial Galaxia e a Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia, convocan a terceira edición do Premio Alberte Quiñoi de Álbum Ilustrado.
Este premio concederase de acordo coas seguintes BASES: Primeira
Poderán optar ao III Premio Alberte Quiñoi de Álbum Ilustrado, que convoca o Concello da Estrada co apoio da Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia e a colaboración da Editorial Galaxia, todas as obras ilustradas de tema libre, inéditas en calquera medio ou soporte, dirixidas ao público infantil. Neste sentido, enténdese como álbum infantil o conxunto de texto e ilustración, no que tanto a escrita como as imaxes serán valoradas por xunto, concedéndoselles similar importancia. O(s) autor(es) ou autora(s) garantirán a autoría e orixinalidade da obra presentada ao premio, así como que non é copia ou modificación de ningunha obra allea nin integral nin parcialmente.
Segunda
Poderán concorrer ao premio tanto unha soa persoa autora da parte textual e da gráfica coma dúas ou máis persoas coautoras da parte textual e/ou gráfica.
Terceira
As obras serán presentadas co texto en lingua galega, seguindo a normativa oficial establecida pola RAG/ILG.
Cuarta
As obras a concurso deberán cumprir tamén as seguintes condicións: - O texto do álbum poderá presentarse xa incorporado á parte gráfica ou tamén por separado dela. En caso de presentarse o texto por separado enviaranse cinco copias impresas deste e outro xogo doutras cinco copias a cor do conxunto de ilustracións. Tamén deberán achegarse indicacións precisas de onde debe figurar o texto en cada páxina ilustrada. En caso de presentarse o texto xa incorporado á parte gráfica deberán enviarse cinco copias impresas a cor do álbum.
- As obras deberán ter unha extensión, sen incluír a cuberta e contracuberta e as gardas, dun mínimo de 24 páxinas e un máximo de 56 páxinas. - Os álbums presentaranse con título e baixo pseudónimo. Nun sobre á parte e cerrado figurarán o nome completo, DNI, enderezo postal e electrónico e máis o teléfono do autor ou autora. Todos estos datos de cada un dos autores da obra. - O autor/a ou autores/as presentarán na plica unha declaración xurada conforme de estar ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa seguridade social, e non estar incursos en prohibición de percepción de obrigas públicas, e en xeral de cumprir os requisitos do artigo 13 da LGS 38/2003, así como fotocopia do DNI, NIE, pasaporte ou documento equivalente.
Quinta
O prazo de admisión de orixinais rematará o 11 de febreiro. Os álbums deberán enviarse ao seguinte enderezo:

III Premio Alberte Quiñoi de Álbum Ilustrado

Concello da Estrada

Praza da Constitución, 1

36680 A Estrada (Pontevedra)

Sexta
Establécese un premio único de 4.000 euros para o gañador ou gañadora. De seren dúas ou máis as persoas gañadoras, a contía do premio repartirase equitativamente entre todas elas. O premio poderá xestionarse por tramitación anticipada de gastos, co obxecto de iniciar a tramitación no exercicio 2022, e adxudicar (disposición de gastos) e recoñecer o importe da obriga con cargo aos orzamentos de 2023, en concreto, na aplicación orzamentaria 2023/01/330/48000.
Sétima O álbum gañador será publicado pola Editorial Galaxia. Oitava
O xurado estará composto por cinco persoas de recoñecido prestixio vinculadas ao mundo da creación e/ou da crítica literaria ou artística e será designado polo Concello da Estrada (tres membros), a Secretaría Xeral de Política Lingüística (un membro) e a Editorial Galaxia (un membro). Actuará como secretario ou secretaria do xurado, un dos membros do xurado a proposta e en representación da Corporación do Excmo. Concello da Estrada. O premio outorgarase por maioría simple de votos, podendo ser declarado deserto se o xurado así o estima. A decisión do xurado será inapelable.
Novena
As presentes bases publicaranse na web municipal www.aestrada.gal, na app do Concello e nas súas redes sociais. O extracto da convocatoria desta subvención publicarase na Base de Datos Nacional de Subvencións (BDNS). Posteriormente, a BDNS dará traslado do extracto desta ao Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra para a súa publicación.
Décima
Os orixinais non premiados poderán ser retirados polos autores ou autoras nas dependencias do Concello da Estrada durante o prazo dun mes que comezará a contar a partir do día no que se faga público o veredicto do xurado. Transcorrido este prazo, os orixinais serán destruídos. Para a retirada dos orixinais deberase pedir cita por correo-e ao seguinte enderezo cultura@aestrada.gal.
Undécima
A presentación ao premio implica por parte dos ou das concursantes a completa aceptación destas bases.

Camiñantes. Un itinerario filosófico

Escrito coa clara conciencia do xardineiro que aspira a obter pequenos froitos, co mesmo valor do artesanal, este libro camiña cara ao que dende as orixes da filosofía foi o fin máis elevado para o home: a felicidade. Unha felicidade sostíbel, construída cos retallos fuxidíos dos momentos de dita. Velaquí un libro que fala do …

Catro novos títulos da Biblioteca de Teatro

Na rolda de prensa celebrada no Salón Teatro participaron Roberto Varela, Conselleiro de Cultura, Juan Carlos Fasero, xerente do AGADIC, Víctor F. Freixanes, director xeral de Galaxia, e Manuel F. Vieites, director da Escola de Arte Dramática Galega e coordinador da colección. Os novos títulos no catálogo son 'Manual de práctica teatral feminista', de Elaine …

Musicontos: O prodixio dos zapatos de cristal

Mañá ás cinco e media, na Biblioteca da Fundación Caixagalicia (rúa Frei Rosendo Salvado) celebrarase unha rolda de prensa para dar a coñecer a colección 'Musicontos' que hai uns meses tirou do prelo tres títulos de Xosé A. Neira Cruz que recrean algúns dos contos tradicionais. 'O prodixio dos zapatos de cristal' (ilustrado por Rodrigo …

Música, arte, literatura e voz

Onte deuse a coñecer diante dos medios de comunicación, aproveitando a inauguración da exposición 'Musicontos: o Prodixio dos Zapatos de Cristal', a colección Musicontos da editorial Galaxia. Trátase de tres volumes nacidos da colaboración estreita entre a nosa editorial e o Consorcio de Santiago quen permitiu, co seu apoio entusiasta, que os textos escritos por …

Blanco Amor feito con Amor

Hoxe, Sarabela Teatro porá en escena, ás 21 horas, 'A esmorga' de Eduardo Blanco Amor, no Auditorio Municipal de Ourense. Co gallo desta importante estrea, mantivemos unha entrevista coa directora Ánxeles Cuña. PREGUNTA: ¿Por que A Esmorga de Blanco Amor? RESPOSTA: Porque Blanco Amor é extraordinario. Porque somos de Ourense e sentimos por el altísima …

Pero como fomentar de verdade a lectura?

Durante as vindeiras semanas, no 'Balcón de Libros' do noso blog, imos ir ofrecendo distintas respostas a unha pregunta que sen dúbida é esencial. O fomento da lectura é moito máis que o fomento do consumo de libros. É o fomento, tamén, do pensamento e da fantasía e, en última instancia, un elemento creador de …

'Eu tamén son fonte' en Vigo

A exposición arredor do libro de Teresa Moure, 'Eu tamén son fonte', ilustrado por Leandro Lamas e que leva arredor dun ano itinerando con grande éxito por toda Galicia, chegou onte á cidade de Vigo. Na sede da Casa das Mulleres (rúa Romil, 20, baixo, dereita) produciuse este martes a inauguración desta mostra que permanecerá …

Domingo Villar, o autor do verán

Tanto nas feiras de Vigo como da Coruña foi o autor máis celebrado, e en Sanxenxo (nas fotografías) as fileiras de lectores que pedían asinar os seus libros prolongouse ata as dez da noite do pasado 18 de agosto. Da "A praia dos afogados" Editorial Galaxia publicou o pasado mes de abril 5.000 exemplares. Xa …

Teatro, educación, historia

Dende a antiga Grecia, o teatro, a súa saúde e presenza na sociedade, é un indicador da saúde dunha sociedade. En permanente debate, o teatro axúdanos a entendérmonos mellor na medida en que, no fundamental, fala de todos nós. A Editorial Galaxia tira do prelo estes días, precisamente, dous novos volumes da súa Biblioteca de …

A exposición EDITAR EN GALEGO BAIXO A CENSURA FRANQUISTA en Ferrol

O acto inaugurala estará presidido polo alcalde, Vicente Irisarri. Esta exposición, organizada pola Fundación Penzol, poderase visitar no Centro Cultural Carvallo Calero ata o vindeiro 30 de setembro, de luns a venres, de 9 a 14 horas. Esta exposición sobre as dificultades para a edición en galego durante o franquismo amosa documentos, algúns deles inéditos, …


CATEGORIAS

AUTORES/AS

LIGAZÓNS DE INTERES

Fields marked with an * are required

Subscríbete ao noso

BOLETÍN DE NOTICIAS

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña a mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está dando o seu consentimento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies, clique na ligazón para máis información. sobre as cookies

ACEPTAR