McCarthy, Tom

tom
McCarthy, Tom

Tom McCarthy (1969) vive en Londres e é coñecido no mundo da arte polos seus artigos, os seus manifestos e mais polas intervencións que fai como secretario xeral da International Necronautical Sociaty (INS), unha asociaicón semificticia. O seus libros anteriores son as novelas Remainder (2005) e Men in Space (2007) e o ensaio Tintin and the Secret of Literature (2008).

As súas obras

C
c
25.95€ CON IVE