Fernández, Carlos

carlos
Fernández, Carlos

Profesor asociado de Filosofía da Universidade de Vigo e profesor titular da mesma materia no Instituto de Bacharelato do Porriño. Membro do Consello de Redacción de Grial. En 1988 obtivo o premio Ánxel Fole polo seu libro O pensamento epocal en Celestino F. de la Vega.

As súas obras

O vento do espírito - De Vicente Risco a Ramón Piñeiro
foto
19.95€ CON IVE