Allué Andrade, Xosé Luís

Allue
Allué Andrade, Xosé Luís

Xosé Luís Allué nace en Monforte de Lemos no ano 1931 e sae de Galicia aos dez anos de idade. Desde aquela non volveu residir habitualmente en terras galegas, malia pasar tempadas en Monforte e Lugo. Foi a principios dos anos cincuenta cando estableceu con Ramón Piñeiro unha relación epistolar. Dedicado ao labor ciéntifico e académico, que alterna con algunhas actividades literarias e musicais, foi investigador no Instituto Nacional de Investigacións Agrarias e profesor na Escola Universitaria de Enxeñería Técnica Forestal de Madrid. Faleceu no ano 2020.

As súas obras

Cartas a un mozo galego. Correspondencia con Xosé Luís Allué (1953-1967)
cartas a un mozo
21.75€ CON IVE